Strona główna Historia kościoła

Historia Kościoła św. Józefa w Gdańsku - Strona 7

Spis treści
Historia Kościoła św. Józefa w Gdańsku
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Wszystkie strony
Dobre były to czasy dla gdańskich karmelitów. Przeor Ludwik Smentek (1637) z powodzeniem zabiegał o wsparcie z miasta, zaopatrywał zakrystię w sprzęty i wzbogacał klasztorny księgozbiór. W 1648 r. szpital Św. Elżbiety zwrócił klasztorowi użytkowane od 1563 r. tereny wraz z wyremontowanymi domami mieszkalnymi, stajnią i oborą na 30 krów. Do rozkwitu zgromadzenia szczególnie się przyczynił ojciec Jędrzej Hazjusz (1600-1670), magister teologii, troskliwy przeor i złotousty orator, który przez 38 lat wygłaszał płomienne kazania. W 1649 r. przeorem był ojciec Jan Kunigk, zwany Janem od świętego Klemensa, o którym poza tym niewiele wiadomo.

Należy dodać, że podobnie jak dziś u karmelitów, kadencja przeora była krótka. Przeorzy często się zmieniali i jedna osoba mogła pełnić tę funkcję wielokrotnie, (z przerwami) w różnych miejscach.
Konwent nie był w tym czasie zbyt liczny. Giacomo Fantuzzi, który odwiedził Gdańsk w 1652 r. podaje liczbę zakonników na 10 do 12. Okres pomyślności zbliżał się ku końcowi. Definitywnie zerwała go wojna ze Szwedami w latach 1655-1660. Wprawdzie Gdańsk nie wpuścił wroga w swe mury, jak to uczyniła większość polskich miast, ale spustoszenie okolicy i osłabienie handlu musiało się odbić także na sytuacji klasztoru. Na domiar złego w 1668 r. „15 marca, w sam dzień, kiedy (wybór do Rady) w browarze tego klasztoru wybuchł pożar, przez co kościół w większości się spalił, tak, że tylko tylna część z 3 szpicami i wieżyczką pozostały (całe)”. Spaliła się wówczas sąsiadująca z browarem północna nawa korpusu – jedyna budowana w pełnej wysokości i dach zachodniej przybudówki prezbiterium. „Tę spaloną część, ponieważ dotknęło to tylko belek i krokwi, szybka odbudowano, obłożono belkami i zasklepiono po bokach deskami”.

Prawdziwa katastrofa miała dopiero nadejść. Spowodował ją wzrost napięcia między protestantami i katolikami. Już w 1670 r. karmelita, ojciec Leon odpowiadał anty luterańskimi kazaniami na ataki wojowniczego rektora Gimnazjum Akademickiego Idziego Straucha. A gdy procesja wróciła, czekał na nią motłoch i obrzucił kamieniami i łajnem. Procesja  pospieszyła do kościoła, który napastnicy zaraz oblegli. Użyto siły, wyważono bramę i splądrowano najpierw domy w dziedzińcu, a później kościół i klasztor”. Szkody były poważne. Według relacji współczesnych „wyłamano drzwi, wybito okna, porąbano w kawałki ołtarze i kazalnicę, zdemolowano organy, wyrwano piszczałki, rozbito ławki i ściany i całkowicie zrujnowano wnętrze kościoła”. Powyrywane piszczałki organów dano do zabawy dzieciom. W czasie tych wypadków część zakonników uzyskała schronienie i opiekę w domu kaznodziei kalwińskiego u Św. Elżbiety Crucigera. Odtąd i po ustaniu zamieszek, ilekroć umierał kapłan od Św. Elżbiety, w kościele karmelitów bito w dzwony.
Sprawa stanęła na Sejmie, który wyznaczył komisarzy. Do ugody doszło 23 grudnia następnego roku. Miasto wypłaciło 25 tysięcy odszkodowania. Król nalegał na surowe ukaranie sprawców: jednego ścięto, dwóch skazano na dożywocie, innych na więzienie od 1 roku do 5 lat, najmłodszy poszedł do domu poprawczego, jeszcze innego wyrzucono z miasta. Większość uczestników stanowili rzemieślnicy. Z supliki, którą wystosowali do władz skazani początkowo na śmierć (później na dożywocie) czeladnicy: piekarski Jan Kochel i młynarski Dawid Närdel, dowiadujemy się, że pierwszy z nich „tylko” rzucał kamieniami w okna kościoła, a drugi raczył się klasztornym piwem, podczas, gdy inni „zrzucili dzwony z wieży do Raduni, oprowadzali mnichów, ciągnąc ich za brody” i nabrali tyle rzeczy, „że im wystarczy do końca życia”. Część kosztowności została zwrócona, a otrzymane odszkodowanie posłużyło do odbudowy, w trakcie której ściana zachodnia otrzymała zachowany do dziś kamienny portal z inskrypcją: „Templum deiparae Virgini sanctisque Eliae et Eliseo Carmelitarum institoribus dicatum”. (Świątynia poświęcona Bogarodzicy dziewicy i świętym Eliaszowi i Elizeuszowi założycielom Karmelitów).
Odnowiony kościół poświęcił w niedzielę wielkanocną w 1681 r. opat pelpliński Ludwik Łaś.

Tymczasem zaszły zmiany w organizacji zakonu karmelitów w Rzeczypospolitej. Szybko rosnąca liczba klasztorów w końcu XVII w. było ich już 38 – stwarzała trudności w zarządzaniu przez jednego prowincjała. Na prośbę kapituły generalnej, papież Innocenty XI w roku 1687 zatwierdził podział dotychczasowej prowincji polskiej na dwie prowincje: polską i ruską, obejmującą także klasztory litewskie.
Do każdej z nich weszło po 17 klasztorów. Podział nie objął klasztoru gdańskiego, należącego wraz ze zgromadzeniami W Poznaniu, Bydgoszczy i Oborach, do podlegającej władzy wikariusza prowincjalnego grupy tzw. klasztorów reformowanych. Klasztory te przyjęły ściślejszą regułę, wprowadzoną jeszcze 1 455 r., jako reakcja na złagodzenie reżimu klasztornego przez Eugeniusza IV. Do Polski dotarła z dwuwiekowym opóźnieniem; jako pierwszy przyjął ją w 1652 r. klasztor poznański, tuż potem gdański i dwa pozostałe. Wikariusz prowincjalny podlegał zwierzchnictwu prowincjała starej reguły, co mogło prowadzić do nieporozumień. W 1728 r., gdy liczba zgromadzeń o surowej regule wzrosła do 10, utworzono z nich osobną prowincję wielkopolską. Do końca wieku liczba ich wzrosła do 13, na ogólna liczbę 56 klasztorów w 4 prowincjach dawnej Rzeczypospolitej.
Zreformowanie gdańskiego klasztoru okazało się łatwiejsze, niż dokończenie zbyt ambitnie zakrojonego założenia budowlanego. W 1689 r. „z wielkim zagrożeniem” rozebrano do polowy wysokości imponujące mury nawy północnej. Cegły z rozbiórki wykorzystano na dokończenie budowy klasztoru. Pracami kierował budowniczy miejski Bartłomiej Ranisch.
W roku 1690 założono wszystkie fundamenty i zasklepiono stary (wschodni) krużganek. W następnym roku „wykonano mury po obu stronach, oraz jeszcze przed zimą belki i dach położono, umówiono się też, co do dalszej budowy”. W opublikowanym opisie zespołu Ranisch wymienia „portal”, „dobudowany kościół” (nawę), „tylny chór (prezbiterium), w którego w obu narożnikach idą do góry piękne kręcone schody, a nad każdymi schodami wybudowano szpice albo wieżyczki”. Od północy przylega do prezbiterium „zakrystia i kaplica spowiednia”. W klasztorze wymieniony jest krużganek i dwa refektarze, oraz „małe budynki, stojące wokół kościoła i klasztoru”, które „są wszystkie domami mieszkalnymi”. Wokół wirydarza „dobudowano do starego krużganku z trzech stron nowy klasztor, tak, że krużganki czworobok zamykają, co Autor w myśl zawartego z konwentem kontraktu zbudował, zasklepił i nad nimi wzniósł cele”. Między klasztorem a nawą kościoła jest browar, na zachód od niego „konny młyn”, a w osobnym budynku przy ul. Podbielańskiej „wielka kuchnia”. Na załączonym rysunku widoczne są arkady nawy północnej jeszcze przed rozbiórką. Narożny domek przy bramie od strony ul. Elżbietańskiej ma szczyt zwieńczony ozdobnym nasadnikiem. Zachodni szczyt prezbiterium nosi cechy renesansu. Interesującym szczegółem jest metaloplastyczna chorągiewka z Matka Boską na środkowej wieżyczce wschodniego szczytu prezbiterium. Może to była owa „nowa wieżyczka” z 1642 r? Wewnątrz kościoła Ranisch zaznacza 5 ołtarzy i kazalnicę.

Wiek XVII to okres odradzania się katolicyzmu w Gdańsku. Udział katolików w ludności miasta, który w wyniku reformacji katastrofalnie zmalał i w latach 1631-1640 wynosił zaledwie 5,9 %, wzrósł w końcu stulecia do 11,4 %. W liczbach bezwzględnych oznaczało to ponad 7 tysięcy. Ich obsługą duszpasterską zajmowały się trzy pozostałe przy katolicyzmie kościoły klasztorne (Dominikanów, Brygidek i Karmelitów), a od 1683 r. także Królewska Kaplica, która wobec przejęcia kościoła Mariackiego i pozostałych kościołów parafialnych przez protestantów, stała się głównym kościołem parafialnym Gdańska. W 1718 r. biskup Konstanty Szaniawski, wprowadził podlegające jej pomocnicze okręgi duszpasterskie, po części odpowiadające terytorialnie dawnym parafiom z roku 1456.

W wydanym 14 lutego zarządzeniu czytamy m. in.: „Parafię Św. Katarzyny powierzamy gorliwie działającym w winnicy Chrystusowej synom św. Eliasza z góry karmelu, w niżej wyszczególnionych granicach: Od kościoła Św. Katarzyny ulicę Korzenną po obu stronach, tudzież ulicę Św. Elżbiety po obu stronach, wraz z ulicami ściśle przylegającymi, oraz cały teren wokół fos miejskich od ul. Św. Elżbiety, aż do miejsca rozebranego zamku, także ulicę Młyńską wraz z wszystkimi ulicami poprzecznymi i przylegającymi aż do rzeczki zwanej Młynówką. Także cały obszar zwany Osiekiem ze wszystkimi ulicami poprzecznymi i przyległymi. Do tego dołączamy przedmieście zwane Nowe Ogrody, aż do bramy w wale, tudzież całe terytorium, znajdujące się za Bramą Wysoką, mianowicie Piaskownię, Biskupią Górkę, Czarne Morze, aż do bramy w wale w stronę Szkotów”.
Mamy tu ściśle określone granice okręgu duszpasterskiego.
„Młynkówka”, to oczywiście kanał Raduni. „Miejsce rozebranego zamku” (krzyżackiego) nazywamy dziś Zamczyskiem. „Piaskownią” nazywano rejon dzisiejszej ul. Rogaczewskiego. Nazwa „Czarnego Morza” pochodziła od wypełnionego wodą wyrobiska w zakolu ul. Biskupiej. Ulica poniżej niego, jeszcze do niedawna nosiła nazwę „Stawki” – dzisiaj przebiega tędy odcinek alei Armii Krajowej.

Nie istnieje już brama Nowych Ogrodów, ale rozchodzące się od niej ulice Powstańców Warszawy, Kartuska i Pohulanka, wyraźnie wskazują, gdzie stała.

Równie wyraźne jest do dziś miejsce po bramie w stronę Starych Szkotów zwanej Zaroślacką (Peterszewską), a ostatnio także Oruńską – w rejonie wiaduktu nad torami kolei na początku Traktu Św. Wojciecha. Obie bramy rozebrano w 1927 r.

Zachowane wykazy chrztów urodzeń i zgonów, pozwalają określić ilościowo aktywność duszpasterska karmelitów przed rozbiorami. W porównaniu z innymi kościołami katolickimi była niewielka. Podczas, gdy w latach 1631 do 1795 udzielono w nich w zaokrągleniu od 5 do 23 % wszystkich chrztów w mieście, to udział „synów Św. Eliasza” aż do lat 1770-tych utrzymywał się na poziomie około 1 %, by w okresie rozbiorów, osiągnąć około 2 %. Prawdziwy przyrost miał nastąpić dopiero później.
O rozwoju zgromadzenia może świadczyć powiększenie dormiturium i wzbogacenie wystroju kościoła o dwa ołtarze w 1724 r. W czasie oblężenia rosyjskiego w 1734 r. na miasto padło 4430 pocisków. Uszkodzeniom uległo 1800 domów.

„Zasię wieże kościoła ojców Karmelitów od dokuczliwych kul poważnie ucierpiały, a jedna z bomb wpadłszy do spiżarni, rozsypała mąkę, inna w stajni, gdzie tuczone wieprze pozabijała, rozerwała się i na pół upieczone zostawiła”. Część szkód szybko naprawiono. Jedna kulę wmurowano na pamiątkę w krużganku.

W 1738 r. zbudowano dom z mieszkaniami do wynajęcia. W 1740 r. udzielono 9 chrztów, odprawiono 19 ślubów i 12 pogrzebów.
W 1747 r. przeorem był Cherubin Nakielski, o którym poza tym nic nie wiadomo. Według niektórych autorów w tym czasie mogły powstać barokowe hełmy wież flankujących wschodnią fasadę i wieżyczki na szczycie dachu. Przeczy temu fakt, że Mateusz Deisch w wydanych w latach 1761-1765 widokach Gdańska przedstawia je nadal jako szpiczaste. Musiano je przebudować po tym czasie. Danielowi Chodowieckiemu, który odwiedził rodzinne miasto w 1773 r., nie udało się dokładnie obejrzeć kościoła: „Potem poszedłem do kościoła Białych Mnichów, są tam obrazy, ale ponieważ akurat odprawiano mszę, nie zatrzymałem się”. Zawdzięczamy mu jednak wspaniałe ryciny, przestawiające gdańskich karmelitów w charakterystycznych strojach – długi brązowy habit, biała peleryna z kapturem, sandały na bosych stopach, głowa z wygoloną dużą tonsurą.

Należy tu dodać, że w okresie przedrozbiorowym gdański kościół karmelitów upodobali sobie mieszkający w okolicach lub bawiący w Gdańsku, przedstawiciele rodów szlacheckich, którzy nierzadko chowali tu swoich zmarłych. Świadectwem tego były liczne płyty grobowe i epitafia takich osób, jak np. zmarłego w 1565 r. starosty tykocińskiego Wojciech Wessla, kasztelana gdańskiego Dymitra Wejhera (+1628), kasztelanowej sierpeckiej Eleonory Niszczyckiej (+1633), wojewodów pomorskich Ludwika Wejhera (+1656) i Władysława Doenhofa (+1683), wojewody brzesko-kujawskiego, Jana Jakuba Potulickiego (+1726) oraz Kasztelanowej słońskiej Anny Sierakowskiej (+1792), damy orderu cesarstwa Gwiaździstego Krzyża, „w kwiecie młodości z powszechnym żalem z tego świata zeszłej”, które w rok później „Kajetan hrabia Sierakowski kasztelan słoński, orderów polskich kawaler, jako kochający mąż z powinności i przywiązania położyć kazał”. Po śmierci fundatora epitafium, jego wnuk Alfons dodał napis, poświęcony zmarłemu „Kajetanowi Onufremu z Bogusławic hr. Sierakowskiemu, staroście grodowemu Ziemi Dobrzyńskiej, posłowi na Sejm Wielki z województwa Krakowskiego, kasztelanowi słońskiemu, senatorowi, a w roku 1831 wojewodzie Królestwa Polskiego, kawalerowi orderów Orła Białego i Świętego Stanisława, ur. W Krakowie 1753, + w Warszawie 1841”.
Do naszych czasów zachowało się tylko uszkodzone epitafium wojewody Potulickiego na południowej ścianie prezbiterium.

Za panowania pruskiego po drugim rozbiorze, katolicyzm stracił oparcie, jakie miał pod rządami polskich władców i stał się w Gdańsku faktycznie religią drugiej kategorii. Czasy napoleońskie nie przyniosły polepszenia. Podczas oblężenia w 1807 r. część klasztoru zamieniono na szpital. W krużganku u karmelitów zmarł m. in. wzięty do niewoli przez Prusaków kpt. Wincenty Gołaszewski. W tym czasie przeorem był o. Łukasz Grentz. Kościół i klasztor ucierpiały od pocisków. W 1813 r. było podobnie, ale nie doszło do pożaru – jak u dominikanów. Powrót pod panowanie pruskie oznaczał zmierzch gdańskiego konwentu i przesunięcie akcentu na pracę duszpasterską.

W 1817 r. liczba udzielonych w kościele karmelitów chrztów wzrosła dwukrotnie, a od r.1820 oscylowała wokół 6-7 % wszystkich chrztów w mieście. Wiązało się to przede wszystkim z ogólnym przyrostem liczby katolików, a także ze zmianami administracyjnymi. W 1821 r. papież Pius VII włączył Gdańsk do diecezji chełmińskiej. Pociągnęło to za sobą formalne potwierdzenie i określenie granic czterech gdańskich parafii, w tym także kościoła karmelitów, coraz częściej nazywanym kościołem Świętego Józefa.

W 1823 władze pruskie skasowały zakon. Część zakonników opuściła klasztor, innym pozwolono pozostać do śmierci. Górne piętro klasztoru i kaplicę spowiednią przejęło wojsko na warsztat montażu sprzętu. Jednocześnie przebudowano domy od południa na plebanię. W 1835 r. wojsko zajęło całą północną część dawnego terenu karmelitów z klasztorem, obydwoma refektarzami, browarem i innymi obiektami. Jako własność kościelną pozostawiono część południową ze świątynią, plebanią i budynkami przy murach prezbiterium i niedokończonego piętnastowiecznego korpusu. Wróciła również do kościoła kaplica spowiednia i korytarz łączący go z klasztorem – późniejsza kaplica Świętego Krzyża

Kościół parafialny Świętego Józefa

W 1830 r. nie było już zakonników i jako administratora parafii powołano duchownego świeckiego. Wśród działających tu w tym okresie księży, należy wymienić Fryderyka Landmessera, późniejszego długoletniego proboszcza kościoła Św. Mikołaja (od 1840 r.) i posła na sejm Rzeszy (w latach 1882-84). W 1840 r. powołano samodzielna parafię pod nowym wezwaniem Świętego Józefa. Pierwszym proboszczem został 26 letni ks. Józef Michalski. Parafii przydzielono Stare Miasto na zachód od ulicy Stalarskiej i Łagiewników, Targ Drzewny i Węglowy, oraz całe tzw. Dzieła Zewnętrzne, czyli tereny zachodnie między wewnętrznym a zewnętrznym pasmem fortyfikacji z Biskupią Górką, Nowymi Ogrodami, Gradową Górką (dzisiejsze Grodzisko) i rejonem Lazaretu (okolice obecnej Dyrekcji Kolei).
W sumie na tym terenie było 3018 wiernych, w większości pochodzenia polskiego. W tym środowisku powstała w 1849 r. Liga Polska, której prezesem został młodziutki wikary od Świętego Józefa Konstanty Królikowski.

W następstwie konkordatu z 1821 r. rząd pruski zobowiązał się do zapewnienia części środków dla utrzymania kościołów i plebani, o resztę parafie miały się zatroszczyć same. W 1847 r. starczyło już pieniędzy na remont, który przywrócił świątyni świetność. W zestawieniu z odnowionym kościołem raziły zaniedbaniem używane przez wojsko budynki klasztoru.

Społeczność katolicka próbowała je odzyskać – takie zadanie postawiło sobie m. in. utworzone w 1848 r. Stowarzyszenie im. Piusa IX, ale władze do tego nie dopuściły. Opór władz udało się pokonać w innej sprawie: w 1853 r. przyjął pierwszych chorych katolicki szpital NMP na Dolnym Mieście. Jednym z członków jego Rady Nadzorczej był każdorazowo proboszcz kościoła Świętego Józefa. Po przeniesieniu proboszcza Michalskiego do Świętego Wojciecha w r. 1856, jego następcą został ks. Ignacy „von” Grabowski. Za jego rządów odwiedził kościół bawiący w 1881 r. w Gdańsku prof. Stanisław Tarnowski, późniejszy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prezes Akademii Umiejętności. Spójrzmy jego oczami na wnętrze świątyni: „W kościele karmelitów nawa tylko jedna, sklepienie w części zburzone w jakimś pożarze czy bombardowaniu i sufitem załatane; cudowny obraz Matki Boskiej uszkodzony jeszcze od wojen szweckich podobno, ale do dziś dnia bardzo odwiedzany i nabożnie czczony; bogate antepedium srebrne, bogate w zakrystii apparata, znać kościół miał możnych i hojnych dobroczyńców (Sierakowskich zapewne, których groby i nagrobki przetrwały różne zmiany czasów)...”.

Nie były to łatwe czasy dla katolicyzmu utożsamianego w zaborze pruskim z polskością. Już w 1869 r. skasowano polskie kazania w kościele Św. Józefa. Po zwycięstwie Niemiec nad Francją rozpoczęła się tzw. walka o kulturę (Kulturkampf), będąca po części reakcją na ogłoszony w 1870 r. dogmat o nieomylności papieża. Głównym celem było oderwanie niemieckich katolików od Watykanu, oraz ostateczna germanizacja ziem odebranych Polsce. Wspomagany przez niemieckich liberałów rząd Bismarcka poddał Kościół kontroli państwa i upaństwowił szkoły katolickie i starał się wyrugować język polski w zaborze pruskim. Zamykano seminaria i redukowano liczbę księży. W wielu parafiach zaczynało ich brakować. Restrykcje powodowały wzmożony opór i konsolidację społeczności katolickiej. Po 1886 r. ustały zresztą całkowicie. Na żądanie wiernych wznowiono polskie kazania w kościele Św. Józefa. Od 1885 r. proboszczem był ks. Adalbert Spors, późniejszy od (1906 r.) proboszcz kościoła Św. Mikołaja i kanonik chełmiński, założyciel „Domu Św. Józefa” dla robotników i rzemieślników przy ul. Garncarskiej 5/8.
Polityczna „odwilż” i rozkwit gospodarczy sprzyjały także katolicyzmowi. W latach 1871-1900 udział katolików w ludności Gdańska wzrósł z 26 do 32 %. W 1904 r. liczba wiernych w parafii Św. Józefa wynosiła 7227, czyli 2,4 raza więcej niż w r. 1840.

Ks. Spors był dobrym gospodarzem i nie zaniedbywał remontów. W latach 1886-89 wyłożono całą zachodnią fasadę cegłami, a w r. 1904 „kościół karmelitów (Św. Józefa) wzniesiony w latach 1481-89 późnogotycki budynek ceglany, został odnowiony pod kierunkiem tajnego radcy budowlanego [Alfreda] Muttraya. Gruntownie naprawiono mury silnie zwietrzałej południowej ściany prezbiterium, zreperowano przeszklenie okien i uzupełniono fryz maswerkowy pod głównym gzymsem. Przy ścianie północnej prowadzono głównie pracę nad osuszeniem ( rynny dachu i odprowadzenie wody z dziedzińca). Zakrystia otrzymała ogrzewanie piecowe”.

Warto w tym momencie przyjrzeć się ówczesnemu wystrojowi wnętrza, o którym najdokładniej relacjonuje w 1881 r. gdański historyk Józef Nikodem Pawlowski. W pięknie sklepionym prezbiterium, oświetlonych przez pięć wyposażonych w witraże okien, stały od zachodu trzy ołtarze. Środkowy obraz ołtarza głównego przedstawiał świętego Józefa. Tabernakulum i relikwiarz miały „kosztowne ozdoby”. Dalej czytamy: „ Kościół ma 14 ołtarzy bocznych, z których dwa znajdujące się w prezbiterium odróżniają się znacznie od pozostałych wielkością, rzeźbami i wspaniałymi ozdobami. Wchodząc do kościoła, widzimy pod chórem organowym stare malowidło; w dobudowanej części, oddzielonej od prezbiterium kościoła przez łuk tęczy, znajdują się wysoko na ścianie północnej i południowej w 6 wnękach – po każdej stronie po 3 – bardzo stare malowidła ze scenami z życia Eliasza. Pod nimi stoi 6 małych ołtarzy bocznych – po 3 po każdej stronie. Od północy są to: Ołtarz Przemienienia Pańskiego na górze Tabor, ołtarz Matki Boskiej Bolesnej, ołtarz Św. Jana Nepomucena z dobrą snycerką, a na ścianie przy łuku tęczy ołtarz Św. Bernarda. Przy łuku tęczy godna uwagi jest ozdobiona pięknym malowidłem i snycerka kazalnica. Pod łukiem tęczy wisi wielki krucyfiks, po obu stronach na ścianach stoją figury Matki Boskiej i Świętego Jana. W prezbiterium kościoła tuż przy kazalnicy jest mała kaplica Świętego Krzyża. Z tej kaplicy wchodziło się do krużganku dawnego klasztoru. W pobliżu znajduje się boczna empora, ozdobiona w licznych polach wieloma malowidłami. Pod nią jest wielki obraz ścienny „Eliasz karmiony przez kruki”. Na tej ścianie widać, oprócz kilku małych obrazów, epitafia rodu Sierakowskich z 1793 i 1866 r. Ołtarz Matki Boskiej Szkaplerznej ma bogaty wystrój i wiele rzeźb. Nad obrazem Maryi jest figura Św. Bernarda. Antependium jest pięknym trybowanym dziełem z posrebrzanym wyobrażeniem Św. Bernarda. Z kolei następuje wielka Kaplica Bractwa z pięknym sklepieniem wspartym na dwóch granitowych filarach. Znajdują się w niej dwa ołtarze: ołtarz Matki Boskiej szkaplerznej i ołtarz Św. Rodziny oraz chrzcielnica. Kilka starych obrazów zdobi ściany, wśród nich stary obraz Św, Bernarda w starych rzeźbionych ramach. Z obrazów w zakrystii godne uwagi są: Narodziny Chrystusa, Ofiarowanie Jezusa w Świątyni i Eliasz. Kościół ma piękne, drogocenne sprzęty - także ława komunijna zasługuje na uwagę. Po obu stronach ołtarza stoją stalle z bogatą snycerką, ściany nad nimi zdobią stare obrazy. Na wymienienie zasługuje Zabójstwo Św. Stanisława na lewo od głównego ołtarza i marmurowe epitafium na prawo od niego.

Po południowej stronie naprzeciwko ołtarza NMP Różańcowej stoi ołtarz Św. Anny, wykonany w tym samym stylu, co tamten. Nad obrazem Św. Anny widnieje figura Św. Joachima. Ścianę aż do ołtarza Św. Moniki ozdabiają różne stare obrazy i odnowiona figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku. Dalej następują począwszy od łuku tęczy w dobudowanej części kościoła ołtarze: Św. Bernarda, Św. Walentego, (piękny obraz) Św. Krzyża (1724) i Św. Judy Tadeusza. Wszystkie ołtarze są świeżo odnowione i maja mniej lub bardziej piękne obrazy z wyobrażeniami, odpowiadającymi wezwaniom ołtarzy.
Kościół ma 3 dzwony. Na kamiennej tablicy nad wejściem na zewnątrz kościoła można przeczytać po łacinie, że kościół jest poświęcony Eliaszowi i Elizeuszowi i że budynek kościoła został odnowiony w 1847 r. Kościół wywiera podniosłe wrażenie”.

Do tego opisu należy dodać, że prawie całe to wyposażenie pochodziło z pierwszej połowy XVIII w. Z nielicznych starszych obiektów, które przetrwały kolejne dewastacje, można wymienić późnogotyckie i pochodzące z około 1500 r. fragmenty wspaniałych barokowych stall z drugiej połowy XVII w. w prezbiterium, przechowywany wówczas na plebani relief z Bożym Narodzeniem i Św. Jerzym z około 1535 r., srebrna sukienkę z około 1680 r. na ołtarzu św. Józefa w „kaplicy Bractwa”, kazalnicę z ok. 1680 r. z późniejszymi uzupełnieniami, organy z lat 1640/1680 itp. Jeden z trzech dzwonów kościoła pochodził z 1491 r., drugi z 1530 r.

Następca proboszcza Sporsa Anton (Antoni) Sawatzki, prowadził parafię przez zawirowania pierwszej wojny i większość lat powojennych. Wyróżniał się aktywnością polityczną. Był posłem do sejmiku pruskiego w Wolnym Mieście Gdańsku posłem na Sejm (Volkstag) z ramienia katolickiego Centrum i członkiem Senatu (odpowiednik ministra). Pełnił także funkcję dziekana dekanatu gdańskiego. Za jego czasów remontowano rynny (1914), przypory zewnętrzne kaplicy (1916) i szczyty (1920). W tym ostatnim roku odmalowano wnętrze i usunięto 5 osiemnastowiecznych ołtarzy, które później przekazano do nowego kościoła Św. Antoniego w Brzeźnie. Światło na tę niecodzienną sprawę – kościół wyzbywa się części zabytkowego wyposażenia! – rzuca okolicznościowa broszurka z 1926 r.:

„Kościół Św. Józefa w Gdańsku przywdział nową szatę. Ozdobiono go wieloma pełnymi blasku barwami. Całe wnętrze zostało odnowione i wiele obiektów musiało ustąpić i zrobić miejsce dla potrzeb nowych czasów. Także niektóre ołtarze. Było ich w sumie pięć. Zostały skazane, by dokonać żywota w jakimś magazynie, albo na poddaszu kościoła zapomniane od wszystkich. Biedne ołtarze. Tak je czczono i tak gorliwie się przy nich modlono, przez całe wieki.

Św. Antoni zlitował się nad nimi. Przejął je. Na wielkiej platformie miały swój wjazd do Brzeźna, potężny ładunek. Niejeden kręcił głową. Na co Brzeźnianom te stare gruchoty? Wkrótce gruchoty święciły wspaniałe zmartwychwstanie. Przechowywano je troskliwie. Każdy kawałek oczyszczono, uszkodzone fragmenty uzupełniano. Potem próbowano i próbowano, aż z trzech ołtarzy powstał na nowo świecący bielą i świeżym pozłoceniem ołtarz główny”.

Zachowany do dziś ołtarz w Brzeźnie łączy w sobie mensę i części retabulów trzech ołtarzy ze Św. Józefa. Obrazy przedstawiają Św. Jana Nepomucena i Św. Antoniego.

Fragmenty pozostałych ołtarzy wykorzystano jako nastawy ołtarzy bocznych – NMP i Najświętszego Serca Jezusowego. Za czasów proboszcza Sporsa usunięto większość polskich nagrobków, które jeszcze przed I wojną oglądał tutaj ks. Tadeusz Kruszyński. Pozostały tylko epitafia Sierakowskich i Potulickiego.

W latach 1923-24 przyszła kolej na remont pięknych organów, przypuszczalnego dzieła  Mertena Friesego (ok. 1640) i Daniela Nitrowskiego (ok. 1680), zachowanych bez istotnych zmian – mimo osiemnastowiecznej przebudowy. Ostatni remont przeszły w 1863 r. Miały wówczas 22 głosy. Gdańska firma J. Goebel dodała teraz 1 głos i zmieniła trakturę z mechanicznej na elektropneumatyczną (dzisiaj postępuje się odwrotnie).
W 1924 r. urządzono kaplicę ku czci poległych w I wojnie i umieszczono w niej Pietę.

W 1927 r. usunięto szkody z kaplicy, spowodowane przez wichurę. W 1933 r. odnowiono hełm wieżyczki południowo-wschodniej.
Remonty nie objęły przejętego przez miasto klasztoru, którego budynki znajdowały się w opłakanym stanie.

W latach 1920-tych między nimi, a ul. Elżbietańską, powstało popularne kino UT-Lichtspiele – dawny tatersal.

W okresie międzywojennym zaszły zmiany w administracji kościelnej. Już w r. 1922 wyłączono teren Wolnego Miasta z diecezji chełmińskiej i warmińskiej, a w 1925 r. utworzono samodzielna diecezję gdańską, której biskupem został dotychczasowy administrator apostolski (poprzednio biskup Rygi) Edward hr. O’Rourke.

Przez cały czas rosła liczba katolików w mieście – od 36% w 1924 r. do 39 % w 5 lat później. W 1924 r. parafia Św. Józefa była w Śródmieściu druga po Św. Mikołaju – liczyła 11.361 wiernych. Przestały jej podlegać Piecki i Szadółki, ale doszedł Emaus z kościołem Św. Franciszka, oraz tereny przy obecnej Alei Zwycięstwa.

Po przejęciu władzy w 1933 r. przez hitlerowców, atmosfera polityczna uległa pogorszeniu. Mnożyły się ekscesy skierowane przeciw Żydom, Polakom i w ogóle wszystkim, którzy nie chcieli się pogodzić z narodowo-socjalistycznym reżimem. W 1934 r. hitlerowskie bojówki rozbiły zebranie opozycyjnej partii niemiecko-narodowej w Domu Świętego Józefa. Z jednego z napastników, bojówkarza Deskowskiego, który przypadkowo zmarł, zrobiono męczennika za przekonania. Wydarzenie to wykorzystano jako pretekst do rozprawienia się z opozycją. Zaczął się brutalny terror.
W tym samym roku 1934 zmarł proboszcz Sawatzki. Jego następcą został w 1935 r. ks. Klemens Fedtke. Pomagali mu wikarzy Bruno Binnebesel, Alfons Marschalkowski i Erich Lex Alexander hr. Mellin. W granicach rozszerzonej parafii znalazł się założony w 1928 r. zakład dla chłopców przy obecnej Al. Zwycięstwa z kaplicą Chrystusa Króla, prowadzony przez palotynów z Limburga.

Sytuacja Gdańska stawała się coraz trudniejsza, także dla niemieckich katolików. W 1938 r. władze hitlerowskie doprowadziły do zmiany biskupa O’Rourke, na wygodniejszego dla siebie Karola-Marię Spletta. Rosło napięcie. W dniu 1 września 1939 r. atakiem na polską Składnicę Amunicyjną na Westerplatte, rozpoczęła się II wojna światowa. Po włączeniu Gdańska do Rzeszy, hitlerowscy mordercy mieli rozwiązane ręce.

Aresztom, egzekucjom, wysiedleniom nie było końca. Zaczął działać obóz koncentracyjny Stutthof. Prześladowano w pierwszym rzędzie Polaków – wśród nich wielu księży. Język polski był zakazany nawet w kościele. Represje dotknęły także niektórych kapłanów niemieckich. Znalazł się wśród nich były wikary Św. Józefa, pełniący w tym czasie funkcje proboszcza w Brzeźnie – Binnebesel. Aresztowany w 1943 r. za „rozkładanie woli walki narodu niemieckiego”, został skazany na śmierć i stracony 13 listopada 1944 r.

Dzień zagłady

Pierwsze lata wojny były dla miasta względnie łaskawe. Upragniony „powrót do Rzeszy” przyniósł Gdańszczanom coś, czego dotąd nie znali – kartki na odzież, mydło, mięso i tłuszcze. Wprowadzono obowiązkowe zaciemnienie.

Od 1940 r. spisywano kościelne dzwony, w tym 3 u Św. Józefa, by je później oddać na przetopienie do hut. W 1942 r. zaczęła się ewakuacja wyposażenia najcenniejszych obiektów. Wywożono je i ukrywano z reguły w okolicach Gdańska, – dzięki czemu stosunkowo dużo ich ocalało. Niestety, działania te tylko w niewielkim stopniu objęły ówczesne kościoły katolickie. Zagrożenie dotąd niewielkie, – jeśli nie liczyć sporadycznych nalotów w latach 1941, 1942, i 1944, przybrało realny kształt w 1945 r. Załamanie frontu wschodniego, tłumy uciekinierów, przerwanie połączeń kolejowych na zachód, uświadomiły mieszkańcom Gdańska nieuchronność klęski. Podtrzymywana terrorem „wola walki narodu niemieckiego” nie wystarczyła, by ją odwrócić. Intensywne naloty (od 9 marca) i bezpośredni ostrzał (od 23 marca), powodowały coraz rozleglejsze pożary i zniszczenia. 26 marca, wojska sowieckie zajmują Oliwę, 27 marca, są we Wrzeszczu i zaczynają wchodzić do Śródmieścia.

W tym dniu doszło do zagłady kościoła Świętego Józefa, który w przejmujący sposób zrelacjonował ówczesny wikary (na miejsce Binnebesela) ks. Georg Klein:

„Kościół, plebania i kwartał domów wokół kościoła były całkiem nieuszkodzone, z wyjątkiem UFA-Palast (nowe kino przy kościele Św. Elżbiety), który spłonął 23 marca. W sobotę 24 marca o 8 rano zaczęło się w kościele nabożeństwo żałobne, gdy wkrótce potem granat uderzył w dach kościoła, dokładnie nad głównym ołtarzem i tynk, kamienie i gruz spadły na ołtarz, że nabożeństwo trzeba było przerwać. To była jedyna szkoda, jakiej budynek doznał od działań wojennych.
Kobiety, dzieci i starcy schronili się ze strachu na plebani i w kościele. Tam wraz z ludźmi z okolicy spędziliśmy noc w poniedziałek 26 marca. Nad ranem zrobiło się przejmująco cicho. Żadnego strzału, szczęku pojazdów, żadnych głosów. Weszliśmy ostrożnie na piwniczne schody, gdy usłyszeliśmy ciężkie kroki wchodzącego do domu. Pierwszy żołnierz sowiecki stał przed nami gotowy do strzału, potem przyszedł drugi i zabrał nasze zegarki. Pozwolono nam wyjść i zobaczyliśmy sowieckie pojazdy i wielu żołnierzy, ale widzieliśmy też, że wszystko stało nienaruszone. Żołnierze zaczęli biegać po plebani i kościele i zaraz się pojawili z łupami, robili miejsce dla innych. Byliśmy jak sparaliżowani i wycofaliśmy się do na pół spustoszonego pokoju. Jeden żołnierz szedł za nami, grożąc gestami wyrzucił nas z domu i zmusił 18-letnią dziewczynę by została. Po jakiejś chwili pojawiła się na dworze, wzburzona, potargana i milcząca. Stało się. Pojawiły się inne grupy, już pod wpływem alkoholu. Podobno znaleźli zapasy alkoholu w piwnicy pobliskiego Ratusza Staromiejskiego. Popędzili nas wrzaskiem, śmiechem i szturchaniem z powrotem na plebanię oraz do kościoła. Każdemu, kto chciał wyjść grozili pepeszami. Przyjechał samochód wyładowany bańkami. Jedną z nich wciągnęli do kościoła, drugą do plebani. Dało się zauważyć zapach benzyny i odtąd wiedzieliśmy, co nas czeka. Jakaś kobieta, która była w kościele wypadła i została natychmiast zastrzelona. Pijany żołnierz wszedł do kościoła. Widzieliśmy z plebani, jak w świątyni buchnęły płomienie i słyszeliśmy krzyki i płacz znajdujących się wewnątrz ludzi. Żołnierz wyszedł i zamknął za sobą drzwi.

Tymczasem proboszcz Fedtke dojrzał z nie obserwowanego okna z tyłu plebani jakiegoś, jak się wydawało jeszcze trzeźwego oficera i zwrócił gestami jego uwagę na to, co się działo na dziedzińcu kościoła. Gdy teraz jeden z żołnierzy chciał wejść do plebani, zapewne żeby i tu podłożyć ogień, oficer pojawił się na dziedzińcu, przepędził żołnierzy i wyrzucił nas na dwór. Ludzie w płonącym kościele już z niego nie wyszli.
Kiedyśmy po kolejne strasznej nocy znowu chcieli iść do plebani, zobaczyliśmy, że jest wypalona, podobnie jak kościół, a także ulice i uliczki, które przedtem przetrwały wszystkie nienaruszone”.

W tym samym czasie inny były ksiądz od Świętego Józefa – Mellin, dzięki znajomości języka rosyjskiego, uratował przed podpaleniem kościół Świętego Mikołaja.

Autor powyższej relacji, ks. Klein, musiał później, podobnie jak większość niemieckich Gdańszczan, opuścić rodzinne miasto. Przez pewien czas działał w Berlinie. Zmarł w 1994 r.

Zniszczenia kościoła były straszne. W 1946 r. oszacowano je na 80% i wyceniono na 212.500,00 przedwojennych złotych. Brakowało sklepień i dachów, pozostały tylko spękane mury. Runęły szczyty zachodnie, wyrwa w fasadzie sięgała aż do portalu. W lepszym stanie przetrwała fasada wschodnia, ale wieżyczka flankująca ją od północy straciła barokowy hełm. Równie rozpaczliwy był stan budynków klasztoru.
Prawie kompletnemu zniszczeniu uległo zabytkowe wyposażenie kościoła. Przetrwały tylko dwa ołtarze w kaplicy przy prezbiterium, chrzcielnica i konfesjonały, oraz przepalone epitafium wojewody Potulickiego na ścianie prezbiterium.
Samowola pijanych żołdaków obróciła w niwecz wspaniałe dziedzictwo wielowiekowej historii. Zabytek, choć zrujnowany, przedstawiał jednak tak wielką wartość, że już w latach 1946/47 przewidziano jego odbudowę. Pierwsze prace, zaczęte 15 lutego 1947 r., objęły odgruzowanie i rozbiórkę zniszczonych elementów. Do 13 sierpnia 1948 r. umocniono nadwątlone mury i położono prowizoryczne dachy na budynkach klasztoru. Na szczęście nie doszło do przykrycia kościoła planowanym prostym stropem z betonu. Prace prowadziła Gdańska Dyrekcja Odbudowy. W 1948 r. kościół i klasztor przejęli Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.


KOŚCIÓŁ OBLATÓW.

Zgromadzenie Oblatów, którego pełną nazwą są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej (oblatus oznacza po łacinie ofiarowany) założył w 1816 r. ks. Eugeniusz de Mazenod. Pierwszą siedzibą był opuszczony klasztor SS. Karmelitanek w Aix-en-Provence. W 1826 r. zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Leona XII, co bardzo przyspieszyło jego rozwój. W 1861 r., w którym zmarł O. Eugeniusz, zgromadzenie liczyło już 414 misjonarzy pracujących na 4 kontynentach. Pierwsi polscy oblaci pracowali od 1891 r. w prowincji niemieckiej i od 1898 r. wśród wychodźstwa polskiego w Kanadzie. W 1920 r. powstała prowincja polska, z początkową siedzibą w Krotoszynie – obecnie w Poznaniu. Mimo wielu trudności, szybko powstawały nowe domy zakonne, juniorat i nowicjat. Celem zgromadzenia było między innymi przygotowanie kandydatów do pracy misyjnej.

W roku 1939 w Polsce było 286 oblatów, skupionych w 14 domach i placówkach misyjnych, m. in. w Obrze, gdzie było seminarium zakonne – oraz na Świętym Krzyżu pod Kielcami. Opiekowali się również sanktuarium maryjnym w Kodniu. W czasie wojny aż 35 oblatów trafiło do obozów koncentracyjnych. W sumie poniosło śmierć 40 zakonników, wśród nich współzałożyciel prowincji polskiej o. Jan Wilhelm Kulawy i jego brat Paweł, zamordowani w 1941 r. w Auschwitz.

Po wojnie zaczęły powstawać nowe domy zakonne. Jeden z nich zorganizowano w Gdańsku. Ojcom, którzy zaraz po wojnie podjęli pierwsze kroki w celu osiedlenia się tutaj, proponowano początkowo inne, podobnie zrujnowane kościoły na Siedlcach, Zaroślaku (Zbawiciela), albo nie zniszczony kościółek w Jelitkowie.

Prowadzący rozmowy z Administratorem Apostolskim diecezji, o. Józef Mańkowski, wybrał jednak dogodniej położony kościół Świętego Józefa i 4 stycznia 1947 r., ojcowie otrzymali od Kurii Biskupiej pozwolenie na odbudowę kościoła i klasztoru. Na decyzje władz państwowych trzeba było czekać rok. Pismem z 13 stycznia 1948 r. Ministerstwo Administracji Publicznej wyraziło zgodę „na przekazanie w tymczasowy zarząd i użytkowanie Zgromadzeniu Ojców Oblatów Prowincji Polskiej, nieruchomości poklasztornych w Gdańsku, położonych przy ulicy Elżbietańskiej 9/10, oraz przy ulicy Podbielańskiej nr 12 i 13...”. 16 sierpnia wraca o. Mańkowski, tym razem już jako dyrektor gdańskiej placówki i zaczyna pracę od przywrócenia do kultu szczęśliwie ocalałej kaplicy północnej, zwanej niegdyś Spowiednią, później kaplicą Bractwa lub Matki Boskiej Szkaplerznej. Już 8 września 1948 r., odprawia w niej pierwszą Mszę św. W listopadzie przenosi się do krużganku, w którym powstają dwa pokoje, kuchnia i warsztat stolarski. Wkrótce organizuje się Komitet

Odbudowy Kościoła, którego prezeską jest Antonina Czyżewska. Zaczyna się usuwanie gruzów. Odbudowę prowadzą tzw. systemem gospodarczym. Kierował inż. Żebrowski, wspomagał ja i nadzorował ówczesny konserwator wojewódzki profesor Jan Borowski.
W 1949 r. odkopano piwnice i przykryto dachówką część klasztoru. W rok później, czterej osiadli w Gdańsku zakonnicy zamieszkali na piętrze odbudowanego skrzydła klasztoru. Do końca 1952 r.

kościół otrzymał drzwi, okna i dach, a w przykrytym w prowizorycznym stropem wnętrzu umieszczono na nowym kamiennym ołtarzu obraz Św. Józefa. Uroczystość poświęcenia częściowo odbudowanego kościoła odbyła się 19 marca 1953 r.

Z różnych powodów dalsze prace się przeciągały. Dopiero w 1957 r. udało się pokryć cały klasztor ceramicznym dachem z wyjątkiem dużego refektarza, który doczekał się odbudowy szczytu i położenia dachu w rok później. W 1960 r. odtworzono w betonie gwiaździste sklepienie prezbiterium i wybudowano chór organowy.

W roku 1967 trwała odbudowa skrzydła północnego klasztoru, zakończona w 1970 r. położeniem sklepienia krużganku. W listopadzie tegoż roku okno w prezbiterium otrzymało witraż, zaprojektowany przez Barbarę Massalską. Przy odbudowie kościoła współpracowali architekci Leonard Tarszkiewicz i o. Alfons Kupka, oraz artysta plastyk Stanisław Mizerski.
Wielką pomoc w odbudowie zniszczonego kościoła, okazała ludność Gdańska pochodzenia polskiego. Pomimo wielu starań, nie udało się erygować parafii św. Józefa. Kościół jako REKTORALNY pełni funkcję pomocniczą w parafii św. Brygidy. Pewna ciągłość wielowiekowej tradycji stanowią obchodzone uroczyście, coroczne ODPUSTY: Świętego Józefa i Matki Bożej Szkaplerznej, połączone z rekolekcjami.
Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza Edmunda Nowickiego, z dniem 21 kwietnia 1964 r., w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej, została ustanowiona Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Piękną monstrancję w kształcie łodzi pod żaglami do kaplicy Wieczystej Adoracji, ufundował proboszcz parafii Św. Brygidy ks. prałat Henryk Jankowski. Również od tego momentu w kaplicy Wieczystej Adoracji trwa stały dyżur Misjonarzy Oblatów w konfesjonale. Dziennie przez kaplicę przewija się od 500 do 1000 osób.

W Roku Jubileuszowym 2000, wyspowiadano ok. 100.000 penitentów z Gdańska i jego okolic.

W 1978 r., dzięki o. Rektorowi Józefowi Kamińskiemu, prezbiterium kościoła Św. Józefa otrzymało nowy wystrój liturgiczny: ołtarz, tabernakulum, nastawa ołtarzowa, ambonka, posadzka. Całość została uzupełniona w 2000 roku przez o. Superiora Bernarda Briksa nową ścianą elewacyjną w prezbiterium, na której umieszczone są figury Świętej Rodziny oraz piękny 5-metrowy krzyż z postacią Chrystusa, rzeźbioną w drewnie wg wzoru Wita Stwosza. W latach 1980-87, kiedy superiorem i rektorem kościoła był o dr Władysław Hirsz wymalowano cały kościół, założono ogrzewanie w kaplicy Wieczystej Adoracji, wyposażono w 3 nowe żyrandole, oraz dokonano remontu dachów kościoła i klasztoru.

W jubileuszowym roku 2000, z inicjatywy ojca superiora domu i rektora kościoła Bernarda Briksa, 27 marca tegoż roku J. Eks. Ks. Bp Zygmunt Pawłowicz wraz z oblackim misyjnym biskupem Polakiem J. Eks. Ks. Bpem Eugeniuszem Jureczko OMI poświęcili Epitafium – pomnik ofiar, mieszkańców Gdańska, spalonych wraz z kościołem 27 marca 1945 r. w liczbie ponad stu osób przez żołnierzy Armii Czerwonej.
Odtąd kościół Św. Józefa, jako miejsce pamięci i modlitw, stał się gdańskim

SANKTUARIUM OFIAR NIELUDZKICH SYSTEMÓW.

Autorem i wykonawcą epitafium jest sopocka rzeźbiarka- artystka p. Emilia Kaus.

Podczas poświęcenia Ks. Bp. Zygmunt Pawłowicz wyraził życzenie:
„Niech gdańskie Sanktuarium Ofiar Nieludzkich Systemów będzie miejscem modlitwy i zadumy, refleksji i przestrogi – ekumenicznym miejscem pamięci i pojednania”.

W latach 2002-2008 w kościele wykonano kolejne remonty i modernizacje. Między innymi wymieniono poszycie dachu, przeprowadzono renowację barokowego ołtarza M.B. Szkaplerznej, przebudowano Kaplicę Wieczystej Adoracji. Odrestaurowano bramę  znajdującą się na placu przykościelnym, wykonano iluminację kościoła, zamontowano 27 głosowe organy, wyremontowano Kaplicę Misyjną p.w. Św. Eugeniusza de Mazenoda, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M.N. W roku 2006 w czasie odpustu ku czci św. Józefa ks. bp Zygmunt Pawłowicz poświęcił nową figurę św. Józefa, która została umieszczona w prezbiterium kościoła. Ten etap prac - przeprowadzony dzięki staraniom o. Pawła Ratajczyka, superiora domu zakonnego - zakończono w dniu 15 marca 2008 roku uroczystym poświęceniem w kaplicy Wieczystej Adoracji odbudowanej barokowej części ołtarza wystawienia Najświętszego Sakramentu. Tego w obecności o. Teodora Jochema, prowincjała polskich OO. Oblatów oraz licznie zgromadzonych wiernych dokonał  ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski - metropolita gdański.; w ostatnim roku sprawowania swojego urzędu . Kościół św. Józefa, zaś szczególnie mieszcząca się tuż przy nim kaplica Wieczystej Adoracji to dla Gdańszczan od wielu lat miejsce zadumy i modlitwy, a przede wszystkim pojednania z Bogiem. Nie tylko mieszkańcy Trójmiasta lecz także liczni turyści i przypadkowi goście wykorzystując całodzienną obecność  kapłana w konfesjonale przystępują do sakramentu pokuty, zaś  nawrócenia niejednokrotnie po wielu latach wcale nie należą do rzadkości.


 
Kontakt

Misjonarze Oblaci M.N. w Gdańsku

ul. Elżbietańska 9/10
80-894 Gdańsk

tel. 58 301 24 14

tel. 58 305 22 85

mail: gdansk@oblaci.pl

FURTA CZYNNA

Dni powszednie:
8.00 - 13.00
15.00 - 18.00

Niedziele i święta:
7.00 - 14.00
17.30 - 19.00

(pełna nazwa)
Dom Zakonny Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej
w Gdańsku
ul. Elżbietańska 9/10
80-894 Gdańsk

PEKAO SA Gdańsk,
II O. w Gdańsku,
ul. Garncarska 23
nr konta
:
29 1240 1268 1111 0000 1542 1546

(ofiary na bieżące prace remontowe)

54 1240 1268 1111 0010 3967 3584

Szukaj
Linki

Licznik odwiedzin
mod_vvisit_counterDzisiaj40
mod_vvisit_counterWczoraj379
mod_vvisit_counterTygodniowo2082
mod_vvisit_counterMiesięcznie6347
mod_vvisit_counterSuma534862

Online: 4
Dzisiaj: Sty 20, 2018