Jak każdego miesiąca, nasza wspólnota zakonna przeżywała dzień skupienia. Naszym przewodnikiem był o.prof. dr hab. Leon Nieścior – superior domu warszawskiego a zarazem ojciec duchowny Prowincji Misjonarzy Oblatów MN