Sumie odpustowej przewodniczył ojciec Prowincjał Paweł Zając OMI. Uczestniczyło bardzo wielu czcicieli św. Józefa – kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich.