Ceremoniom Wigilii Paschalnej przewodniczył o. Józef Czernecki – ekonom prowincji Misjonarzy Oblatów. Krótką homilię wygłosił superior – o. Piotr