W sobotę – 16 listopada Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński wizytuje naszą parafię. W ramach wizytacji odwiedził również naszą wspólnotę zakonną.