WSKAZANIA BP. JACKA JEZIERSKIEGO DLA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

[24 X 2020]

 1. Od 17 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników nabożeństw [1 osoba na 7 m²].

2. W sytuacji zaostrzenia wymagań sanitarnych niemożliwe stały się spotkania grup, wspólnot i kręgów działających w salkach parafialnych.

3. W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, a także w pozostałe dni listopada, nie organizujemy Mszy i procesji na cmentarzach. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć przebywania w tłumie osób na cmentarzu, o co apeluje również Policja.

4. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad.

5. Obecność na Mszy św. jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak różne przeszkody. Dyspensy od udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy św. nie należy rozumieć magicznie.

 • Chrześcijanin sam rozeznaje swoją sytuację i ocenia ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią. Np. rodzice decydują w imieniu niepełnoletnich dzieci o ich udziale w niedzielnej Mszy, albo o pozostaniu w domu.
 • W archidiecezji gdańskiej została już udzielona dyspensa, zwalniająca z udziału w niedzielnej Eucharystii i obejmująca kilka kategorii osób. Mogą z niej korzystać: chorzy, seniorzy, przeżywający lęki, pracownicy ochrony zdrowia, pełniący służbę na rzecz społeczeństwa.
 • Powodem, który usprawiedliwia nieobecność na nabożeństwie niedzielnym lub świątecznym, jest ograniczona obecnie liczba miejsc w kościołach.
 • Przyczyną grzechu nie są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w Eucharystii, ale zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo, które są lekceważeniem Boga Stwórcy.
 1. Proszę duszpasterzy, aby nie rozbudowywali nadmiernie ogłoszeń podczas Mszy świętej. Nie mogą one zająć miejsca nauczania niedzielnego, które realizujemy poprzez homilię, nawiązującą do czytań biblijnych.

+Jacek Jezierski

administrator archidiecezji gdańskiej

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj:

 • w imieniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej witamy wszystkich uczestniczących w tej Mszy św. – zarówno obecnych w naszej świątyni, jak i łączących się z nami dzięki transmisji internetowej.

2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła przypada:

 • święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – w środę 28.10.2020.

3. Zapraszamy do udziału w stałych nabożeństwach odprawianych w naszym Kościele:

 • do oddawania czci Matce Bożej przez śpiewanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, w każdą niedzielę po pierwszej Mszy św., czyli ok. godz. 08.00.
 • do udziału w nabożeństwie do św. Józefa w środę 28.10.2020 o godz. 08.00.
 • do udziału w Godzinie Miłosierdzia w piątek 30.10.2020 o godz. 15.00.
 • do udziału w nabożeństwie do MB Szkaplerznej w sobotę 31.10.2020 o godz. 08.00.

4. Przypomnienia związane z epidemią oparte także na najnowszych wskazaniach bpa Jacka Jezierskiego z 24.10.2020 r. (całość można przeczytać w gablocie przy wyjściu z kościoła oraz na naszej stronie internetowej pod zakładką ogłoszenia duszpasterskie):

 • w kościele w strefie czerwonej może przebywać 1 osoba na 7m2. To oznacza, że w naszym kompleksie kościelno-klasztornym w czasie różnych akcji liturgicznych może przebywać w jednym czasie ok. 100 osób.
 • w archidiecezji gdańskiej obowiązuje do 15.11 br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej dla osób chorych, starszych i ich opiekunów, dla przeżywających lęki oraz dla pracowników służby zdrowia i pełniących służbę na rzecz społeczeństwa. Jednakże każdy sam osobiście powinien rozeznawać swoją sytuację i oceniać ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią, i podejmować decyzję o udziale lub nie w niedzielnej Mszy św. Wszystkie osoby korzystające z dyspensy zachęcamy do udziału w wydarzeniach liturgicznych poprzez transmisję internetową z naszego kościoła (https://gdansk.oblaci.pl/transmisja-z-kosciola/ oraz https://youtu.be/b9Cdsx0MoLQ)
 • w sytuacji zaostrzenia wymagań sanitarnych niemożliwe stały się spotkania grup, wspólnot i kręgów działających w salkach parafialnych. Natomiast są możliwe spotkania w kościołach przy zachowaniu środków ostrożności.
 • w uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, a także w pozostałe dni listopada, nie organizujemy Mszy i procesji na cmentarzach. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć przebywania w tłumie osób na cmentarzu, o co apeluje również Policja.
 • Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad.
 • prosimy o to, by przebywając w kompleksie kościelno-klasztornym pw. św. Józefa przysłaniać usta i nos, zachowywać dystans społeczny oraz dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z kościoła.
 • informujemy, że w związku z zamknięciem od soboty 24.10 br. lokali gastronomicznych do odwołania zostaje również zamknięta Herbaciarnia u Oblatów, ograniczeniu ulega również działalność Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury.

5. Wydarzenia w najbliższym tygodniu w naszym kościele:

 • modlitwa różańcowa każdego dnia o godz. 17.15. Modlimy się o pogłębienie pobożności eucharystycznej, ustanie epidemii koronawirusa oraz w naszych osobistych intencjach.
 • w poniedziałek 26.10.2020 naszą intencją różańcową będzie modlitwa za nasze miasto Gdańsk: za jego władze, za Kościół gdański oraz za wszystkich mieszkańców – z prośbą o wypełnienie się woli Bożej w naszym mieście.
 • spotkanie modlitewne charyzmatycznej Wspólnoty Dwunastu we wtorek 27.10.2020 o godz. 19.00.
 • uroczystość Wszystkich Świętych w przyszłą niedzielę 01.11.2020. Msze św. niedzielnego porządku.

6. Inne informacje:

 • prosimy o zabieranie ze sobą do domu kartek na wypominki. Wypełniajmy je wyraźnie – najlepiej drukowanymi literami. Wypełnione kartki z dobrowolną ofiarą można składać w zakrystii. Istnieje również możliwość przesłania wypominków drogą internetową pisząc na adres gdansk@oblaci.net i wpłacając swoją ofiarę na nasze konto (można je znaleźć na stronie internetowej www.gdansk.oblaci.pl w zakładce Kontakt). Za naszych zmarłych będziemy się modlić w oktawie Wszystkich Świętych (od 2 do 8.11 br.) odmawiając w ich intencji różaniec o godz. 17.15.
 • bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają nas modlitwą, dobrym słowem i konkretną ofiarą materialną. Jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni! Jeśli ktoś chciałby nas wspomóc w utrzymaniu kompleksu kościelno-klasztornego pw. św. Józefa, to może to uczynić: poprzez złożenie swojej ofiary w kościele, poprzez zamówienie intencji Mszy św. (także pisząc na adres mailowy gdansk@oblaci.net), bądź poprzez wpłatę na nasze konto (można je znaleźć na stronie internetowej www.gdansk.oblaci.pl w zakładce Kontakt). Raz jeszcze dziękujemy za wszelkie wsparcie!

 

PRASA KATOLICKA: W aktualnym Gościu Niedzielnym:

 • Moc zaufania – czyli o tym, że Opatrzności się ufa, a nie wystawia się Jej na próbę.
 • Byłem głodny – czyli o Pokojowej Nagrodzie Nobla dla Światowego Programu Żywnościowego, który przypomina o tym, iż głód jest dziś największą hańbą ludzkości.
 • Migracja sąsiadów – czyli o Ukraińcach w Polsce.

 Jest także do nabycia Mały Gość Niedzielny oraz l’Osservatore Romano .

 

Myśl Tygodnia: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

Mt 22, 37-39