NABOŻEŃSTWO KORONKI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 15.00 W KAPLICY ADORACJI (W 'SPOWIEDNI’).

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

– szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
– odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
– propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem „Jezu, ufam Tobie”;
– pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
– troską i modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne;

Czciciele Miłosierdzia Bożego za przykładem św. siostry Faustyny Kowalskiej szerzą kult Bożego Miłosierdzia i wypraszają dar Jego Miłosierdzia dla siebie i całego świata.

Spotkania osób należących do tej grupy modlitewnej odbywają się w każdy piątek w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz.: 15.00.

Zapraszając wszystkich do wspólnej modlitwy przypominamy, że zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 12 stycznia 2002 roku za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najwiętszym Sakramentem lub Jezusem ukrytym w tabernakulum, można na terytorium Polski uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W wyżej wymienionym dekrecie czytamy:

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, a mianowicie tego dnia trzeba być w stanie łąski uświęcającej – czyli po sakramentalnej spowiedzi, przyjąć Komunię eucharystyczną w trakcie Mszy św., modlitwy: Wierzę w Boga (pacierzowe), Modlitwę Pańską (’Ojcze nasz’) oraz modlitwę wg intencji Ojca świętego, udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią koronkę do Bożego Miłosierdzia z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
LITANIA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO