Cały Kościół jest misyjny. Wszyscy zatem chrześcijanie powołani są do uczestniczenia w dziele misyjnym Kościoła. Zbawienie wszystkich ludzi nie może nam być obojętne, bo za wszystkich Chrystus przelał Swoją Krew. Zdają sobie z tego sprawę rzesze Przyjaciół Misji Oblackich, którzy przez modlitwę, cierpienia, dobre uczynki i pomoc materialną ofiarnie wspomagają naszych misjonarzy, przyczyniając się w ten sposób do głoszenia Ewangelii narodom, które jeszcze nie poznały Chrystusa, a tym samym do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Stanowią oni zaplecze duchowe i materialne dla misjonarzy i misjonarek, którzy na pierwszej linii toczą bój o sprawy Chrystusowe.

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Misyjne Maryi Niepokalanej (AMMI) związane ze Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej powstało w początkach XX wieku. Poza granicami kraju jego nazwa brzmi: Stowarzyszenie Misyjny Maryi Niepokalanej (AMMI). W Polsce, ze względu na sytuację polityczną w czasach komunistycznych (zakaz tworzenia związków), przyjęto nazwę: „Przyjaciele Misji Oblackich” i tak już pozostało.

Zorganizowane grupy Przyjaciół Misji pojawiły się dopiero w 1969 roku, kiedy to pierwsi polscy misjonarze oblaci udawali się na misje do Kamerunu i potrzebowali wsparcia zarówno modlitewnego, jak i materialnego. Wówczas też powstała w Poznaniu współdziałająca z Przyjaciółmi Misji Oblackich Prokura Misyjna.

Dzień dzisiejszy 

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych kilkadziesiąt tysięcy Przyjaciół Misji Oblackich. Są wśród nich ludzie w różnym wieku: starsi, młodzież i dzieci; są osoby z wyższym wykształceniem i ludzie prości; kapłani i siostry zakonne. We wszystkich placówkach oblackich w Polsce odprawiane są Msze święte i nabożeństwa misyjne oraz organizowane są spotkania dla Przyjaciół Misji i sympatyków. Co roku odbywają się rekolekcje dla Przyjaciół Misji oraz regionalne zloty w różnych miejscach kraju. Uczestniczy w nich wielu ludzi z całej Polski. Kilkakrotnie przeprowadzono również kursy dla animatorów i zelatorów, odpowiedzialnych za animację misyjną na swoim terenie. Dzięki temu mogli oni jeszcze lepiej poznać Zgromadzenie i charyzmat św. Eugeniusza de Mazenoda.

Cele działalności Przyjaciół Misji Oblackich 

Przyjaciele Misji Oblackich pomagają oblatom nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu całemu światu:

– przez modlitwy i ofiary składane w tej intencji Bogu za wstawiennictwem Niepokalanej Panny Maryi,
– przez uczestnictwo w dziele powołań misyjnych,
– przez składki pieniężne i dary materialne na rzecz misji.

Przywileje Przyjaciół Misji Oblackich

Przyjaciele Misji Oblackich:

a) uczestniczą w zasługach dzieła powołań kapłańskich i ewangelizacji najbardziej opuszczonych,
b) korzystają z owoców Mszy świętych codziennie oprawianych za Przyjaciół Misji żywych i zmarłych,
c) mają udział w codziennych modlitwach i dobrych uczynkach oblatów na całym świecie,
d) pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać odpust zupełny w dniu zgłoszenia się do Przyjaciół Misji oraz w następujące święta: św. Józefa (19 marca), Zwiastowania Pańskiego (25 marca), Piotra i Pawła (29 czerwca), Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), Narodzenia NMP (8 września) i Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)

W Gdańsku w kościele św. Józefa Przyjaciele Misji Oblackich spotykają się w każdą drugą niedzielę miesiąca:

O GODZ. 13.00 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI PRZYJACIÓŁ MISJI. PO NIEJ SPOTKANIE W SALCE, ZAPRASZAMY!