o. Piotr Furman – przełożony domu zakonnego i ekonom

o. Marcin Szafors – rektor kościoła, dyrektor oblackiego centrum edukacji i kultury, I radny

o. Zdzisław Popowicz – II radny, spowiednik

o. Stanisław Cyganiak – emeryt

o. Marian Żeleźniak – spowiednik, rekolekcjonista

o. Adam Jaworski – spowiednik, rekolekcjonista

o. Jerzy Świtała – spowiednik, rekolekcjonista

o. Antoni Ludwiczak – spowiednik

o. Jan Jarosz – spowiednik

o. Ryszard Kuczer – spowiednik, rekolekcjonista, wykładowca teologii moralnej

o. Piotr Jasionowski – spowiednik

br. Piotr Obert – kucharz, zakrystianin

br. Jacek Kubera – furtianin, zakrysianin

br. Leszek Iskrzycki – asystent ekonoma, furtianin