o. Wojciech Popielewski – przełożony domu zakonnego, ekonom, rektor kościoła, spowiednik i rekolekcjonista

o. Marcin Szafors – dyrektor Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury, I radny domowy, spowiednik i rekolekcjonista

o. Zdzisław Popowicz – II radny domowy, spowiednik

o. Stanisław Cyganiak – emeryt

o. Marian Żeleźniak – spowiednik, rekolekcjonista

o. Marek Swat – spowiednik

o. Antoni Ludwiczak – spowiednik

o. Jan Jarosz – spowiednik

o. Ryszard Kuczer – spowiednik i rekolekcjonista

o. Piotr Jasionowski – spowiednik

o. Józef Walkosz – spowiednik i rekolekcjonista

o. Artur Piwowarczyk – spowiednik, rekolekcjonista, Misjonarz Miłosierdzia

br. Piotr Obert – kucharz, zakrystianin

br. Leszek Iskrzycki – asystent ekonoma, zakrystianin i furtian