o. dr Wojciech Popielewski – przełożony domu zakonnego i ekonom, rekolekcjonista

o. Marcin Szafors – rektor kościoła, dyrektor oblackiego centrum edukacji i kultury, I radny, rekolekcjonista

o. Zdzisław Popowicz – II radny, spowiednik

o. Stanisław Cyganiak – emeryt

o. Marian Żeleźniak – spowiednik, rekolekcjonista

o. Marek Swat – spowiednik

o. Antoni Ludwiczak – spowiednik

o. Jan Jarosz – spowiednik

o. dr Ryszard Kuczer – spowiednik, rekolekcjonista, wykładowca teologii moralnej

o. Piotr Jasionowski – spowiednik

o. Artur Piwowarczyk – spowiednik, rekolekcjonista

br. Piotr Obert – kucharz, zakrystianin

br. Leszek Iskrzycki – asystent ekonoma, furtianin, zakrystianin