Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom, którzy wspierają nas materialnie. Dzięki temu nasz kompleks klasztorny i kościelny może wypełniać swoje zadanie, a nasza zakonna wspólnota…

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach,…

STAŁY KONFESJONAŁ

Dni powszednie: 6.00 – 18.00;

Niedziele i święta: 7.00 – 18.00;

MSZE ŚWIĘTE

DNI POWSZEDNIE:

5.30, 6.00, 6.45, 7.30, 18.00

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI 

8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00, 20.00* (*tylko w okresie VII-VIII)