9 lutego 2017r Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję w sprawie przyznania Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej dofinansowania dla projektu pn. „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację” (nr POIS.08.01.00-00-1036/16), złożonego w ramach procedury konkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Każdy zabytek ma swoją niepowtarzalną historię. Taką historię posiada także XV wieczny zespół klasztorny pw. św. Józefa w Gdańsku. Od czasu zakończenia drugiej Wojny Światowej gospodarzami tego miejsca są Misjonarze Oblaci Mary Niepokalanej. Należy podkreślić, że pomimo różnych starań okres siedemdziesięciu lat od zakończenia wojny nie wystarczył, aby odbudować zniszczenia wojenne. Szczególnie część dawnego kapitularza/refektarza w efekcie działań wojennych dalej niszczeje i jest prawie zupełnie wyłączona z użytkowania. Przyznana dotacja jest zatem ogromną szansą dla naszego zabytku.

W związku z przygotowaniem do realizacji tego wielkiego projektu powstała specjalna strona na potrzeby projektu http://rewitalizacja-gdansk.oblaci.org , którą gorąco polecamy.

Po tym adresem każdy będzie mógł dowiedzieć się między innymi:

– o założeniach projektu . „Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację”. Należy podkreślić, że projekt nie tylko ma na celu ochronę zabytku, ale przede wszystkim stworzenie nowej przestrzeni publicznej na wszelakie działania kulturowe.

– o aktualnościach związanych z przygotowaniem i realizacją projektu pod względem budowlanym, konserwatorskim, a później również o wydarzeniach kulturowych

– o ogłoszeniach związanych z wyborem wykonawców, dostawców sprzętu, usług(np. budowa portalu internetowego), a po zakończeniu procesu inwestycyjnego o różnych konkursach oraz wydarzeniach.

Projekt jest realizowany przez Prowincję Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z siedzibą w Poznaniu, a nasz klasztor i kościół rektoralny jest częścią polskiej prowincji. Składamy serdeczne Bóg zapłać na ręce o. Prowincjała za zaangażowanie i troskę o naszą placówkę w Gdańsku.