Dotychczasowe wirtualne aranżacje naszego kościoła powoli przechodzą do historii. Czas na realizację planów. Z każdym tygodniem przybywa mebli: ołtarz,ambona, sedilia, ławki, stalle dla zakonników. Przed nami kolejne wyzwania: stacje drogi krzyżowej, krzyż procesyjny, iluminacja wewnątrz kościoła. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom, którzy modlitwą i ofiarą wspomagają renowację kościoła. Misjonarze Oblaci MN każdego dnia, w modlitwie południowej, modlą się za dobrodziejów naszego klasztoru.