Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył i homilię wygłosił Prowincjał Misjonarzy Oblatów o. dr. hab Paweł Zając