Zapraszamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych głoszonych przez o. bpa Radosława Zmitrowicza OMI – naszego zakonnego współbrata, a zarazem bpa pomocniczego Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. Niech Was nie zabraknie!