Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata…