Od pierwszej Niedzieli Adwentu można już nabywać Opłatki na wigilijny stół. To piękna polska tradycja, która przypomina nam o Chlebie „połamanym” z miłości, który jednocześnie wzywa i zaprasza do przełamywania się, pokonywania niechęci, uprzedzeń – do przebaczania sobie. Jego kruchość przypomina nam o kruchości naszego życia podtrzymywanego miłością Boga oraz o obecności między nami Emmanuela – „Boga z nami” i o Jego obietnicy: „Oto ja jestem z wami na zawsze…” Zaopatrujmy się w Opłatki poświęcone w kościołach, a nie w supermarketach.