Kolejne spotkanie w ramach Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego – we wtorek 29 listopada o godz. 19.00: najpierw Msza św., a po niej nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Serdecznie zapraszamy. Pozwólmy Bogu, by nas uzdrawiał, podnosił i napełniał nadzieją.

Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrowię Cię – mówi Pan (Iz 35, 5)