Nasz rektoralny kościół św. Józefa leży na terenie Parafii św. Brygidy. W związku z tym, na prośbę ks. Proboszcza, prosimy o zapoznanie się z terminem wizyty duszpasterskiej. W załączniku – szczegóły.