Wszystkim naszym Przyjaciołom, Gościom oraz Tym, którzy dzielą z nami każdego dnia radość Służby Bożej pragniemy przekazać serdeczne życzenia noworoczne: niech Pan obdarzy nas swoim Pokojem, a Jego Matka okryje płaszczem swej matczynej dobroci i miłości. Niech spełnią się w naszym życiu słowa Liturgii Nowego Roku:

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).