Drzwi naszych domów lub mieszkań oznaczamy cyframi nowego roku oraz inicjałami imion świętych Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara (K+M+B 2023) lub w wersji łacińskiej (C+M+B 2023), co możemy również przetłumaczyć jako „Christus mansionem benedicat” (Niech Chrystus błogosławi [ten] dom)