Serdecznie zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo Pierwszych Sobót, które jest odprawiane w naszym kościele w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00. Zgodnie z tradycją i prośbą Matki Bożej zawiera ono odmówiony wspólnie Różaniec św. (jedna część) oraz 15-minutowe rozważanie jednej z tajemnic zbawienia. Razem z Maryją uwielbiamy Jej Syna wystawionego w Najświętszym Sakramencie oraz modlimy się o nawrócenie własne i całego świata.

Pięć sobót nawiązuje do pięciu rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: 1. bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu, 2. Jej Dziewictwu, 3. Bożemu Macierzyństwu, 4. bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki, 5. bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Wyciągajmy razem ciernie z Niepokalanego Serca naszej Matki!