Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W tym roku będzie on przebiegał pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”. Włączmy się wszyscy w modlitwę Chrystusa do Ojca „aby byli jedno”, ofiarujmy nasze modlitwy, cierpienia i dobre uczynki w tej intencji i starajmy się o czytelne świadectwo chrześcijańskiego życia w naszym środowisku.