Dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom, którzy wspierają nas materialnie. Dzięki temu nasz kompleks klasztorny i kościelny może wypełniać swoje zadanie, a nasza zakonna wspólnota może kontynuować swoją misję. Za każdą formę wsparcia, wyrazy przyjaźni, życzliwości i solidarności – dziękujemy. Niech Bóg wynagrodzi.